Prostredníctvom tohto projektu pozývame širokú verejnosť do sveta handicapovaných umelcov a oboznámujeme ju s aktivitami tých, ktorí sa napriek postihnutiu nevzdávajú, bojujú s nepriazňou osudu a svojím úžasným darom obohacujú život všetkých okolo seba.

Pridanou hodnotou projektu Náruč plná piesní je 100% účast’ handicapovaných umelcov, z ktorých mnohí žijú v ústraní a nemajú možnost’ predstaviť svoje umenie verejnosti. Náš koncert je výbornou motiváciou k tomu, aby sa pokúsili nájsť cestu k vlastnej sebarealizácii. Koncerty, protagonistami ktorých sú handicapovaní umelci, majú vždy veľkú výpovednú hodnotu, pretože pôsobia na cieľovú skupinu divákov mimoriadne inšpiratívne.

V rámci nášho podujatia šírime osvetu ohľadne problematiky nevidiacich medzi zdravou verejnosťou. Takýchto podujatí nie je nikdy dost’ a denno-denne sa o tom presviedčame sami na vlastnej koži. A čo je najhoršie, tie najväčšie bariéry nie sú vždy len tie fyzické, ale žiaľbohu aj psychologické a stretávame sa s nimi u rôznych vrstiev obyvateľstva. Veríme, že ciel’ podujatia — oboznámiť širokú verejnosť so životom a prácou zrakovo handicapovaných umelcov v spoločnosti, kde na ružiach nemajú ustlané ani zdraví ľudia — je každoročne bezo zvyšku splnený.

Rok 2022:

V roku 2022 manželia Bangovci prostredníctvom OZ nevidiacich Ambrelo ponúklo verejnosti už tretí ročník slávnostného koncertu spevákov s medzinárodnou účasťou. Ako hostí sme privítali Alenu Terezie Vitek, Luciu Pavelkovú a Radka Žaluda z Čiech a špeciálnym hosťom bola operná speváčka Janka Škultéty, majiteľka Hlasového štúdia La Musica v Bratislave. V ich podaní zazneli skladby Píseň samotářky, Je toľko spôsobov, Měsíčku na nebi hlubokém, There for me, Znám tu louku voňavou, Mně sílu dáš, Barcarolla, Vivo per lei, Con te partiro a ďalšie.

Ako miesto konania koncertu sme si zvolili po zrelej úvahe slávnostné prostredie centra Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorá pôsobí v Bratislave od roku1990 a ktorá si za pomoci mnohých sponzorov postavila nový kostol, slávnostne konsekrovaný 16. septembra 2000 otcom arcibiskupom Jánom Sokolom.
Je nám cťou, že na koncerte sme mohli privítať aj vzácnych hostí: Otca Benjamína Kosnáča, ktorý nám umožnil koncertovať v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Sterling Heights /Detroit/ v štáte Michigan v USA a ktorý momentálne pôsobí v Bratislave.
Druhým vzácnym hosťom bol Milan Popík, diakon a mecenáš slovenskej kultúry v Toronte, kde žije od roku 1968 a ktorý za ten čas sprostredkoval vystúpenia desiatok slovenských umelcov na kanadskej pôde vrátane troch turné Maroša Banga v Kanade a USA v rokoch 2014, 2015 a 2017.
Nielen oni, ale všetci zúčastnení, odchádzali s pocitom naplnenia a očarenia krásnou hudbou, ale aj výkonmi neobyčajných umelcov, ľudí, ktorí majú nielen talent, ale aj pevnú vôľu a snahu zdolávať všetky prekážky sveta.
Živé vysielanie na facebookovej stránke Maroša Banga:
https://www.facebook.com/100063670441252/videos/845848219766958

Rok 2021

Zámerom projektu bolo pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, ktorý si pripomíname každý rok 13.novembra, dokázať verejnosti, že zrakovo ani inak zdravotne postihnutí ľudia sa môžu v spoločnosti presadiť rovnako, ako zdravá populácia… Treba im len dať príležitosť. OZ Ambrelo ju dáva umelcom tak často, ako je to len možné. Za pomoci grantov z MK SR a iných inštitúcií už desať rokov podporuje menej známych spevákov a dáva im šancu vystupovať na verejnosti v rôznych slovenských mestách. Aspoň raz-dvakrát ročne organizuje veľký slávnostný koncert s medzinárodnou účasťou.
Jeden takýto koncert nám umožnila už v minulom roku realizovať MČ Bratislava-Ružinov. Koncert mal obrovský úspech, aj keď bol odvysielaný online, preto sme sa rozhodli zopakovať ho aj v tomto roku. Účasť potvrdili okrem Maroša Banga aj český nevidiaci spevák Radek Žalud a zo Slovenska Viera Kotvasová a Paulína Ištvancová.
Pôvodný plán bol spievať pre živé obecenstvo v Spoločenskom dome Nivy v Ružinove. Epidemiologická situácia nás však donútila k vysielaniu cez stránku Maroša Banga na facebooku. S týmto variantom sme však počítali a bol to náš plán B, takže jeho realizácia nás nezaskočila a nezastihla nepripravených. V podaní Maroša Banga a jeho hostí zazneli piesne Tá pieseň pôjde v šíry svet, Pomněnka, Párkrát mlčet, Láska okolo blúdi , My Heart Will Go On, Pieseň o hudbe, Tam u nebeských bran a ďalšie.

Rok 2020

Prvý koncert z cyklu Náruč plná piesní, ktorý sme mohli usporiadať vďaka finančnej podpore MČ Bratislava – Ružinov, sa konal 10.11.2020. Pôvodný zámer umiestniť ho do Spoločenského domu Nivy v Ružinove sme kvôli pandemickej situácii zmenili a koncert sme vysielali online cez facebookový profil Maroša Banga. Maroš Bango a hostia Viera Kotvasová, Alena Terezie Vitek a Radek Žalud famózne zaspievali skladby Modlitba, Jednu lásku mám, Ráj, Tell him, Canto della terra, Souznění, Jednoho dne se vrátiš, Habanera, Souznění, Ten ďábel saxofón a ďalšie a zožali u obecenstva na sociálnych sieťach obrovský úspech. Moderátorskej funkcie sa rovnako bravúrne zhostila Alexandra Bangová.