Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom umenia, hudby a spevu predstaviť verejnosti unikátne zoskupenie umelcov z krajín V4, z ktorých každý má iný handicap, napriek tomu však majú jedno spoločné: chuť do života. A tú prejavujú spôsobom sebe najbližším: hudbou, spevom, hrou na hudobné nástroje. V rámci projektu sme odohrali koncerty v Prahe, Bratislave /jún 2013/ a v Bruseli /december 2013./

Koncert za zdravý rozum v Prahe

Koncert za zdravý rozum sa uskutočnil dňa 12.6.2013 na Václavskom námestí v Prahe, čo ho samo osebe predurčilo k úspechu. Je to obrovské námestie, veľmi prehľadné a počas trvania koncertu sme okrem niekoľkých tisícov stálych divákov, ktorí si vypočuli celý koncert napriek tomu, že trval až 2 hodiny, svojím spevom a hudbou oslovili veľké množstvo chodcov náhodne prechádzajúcich okolo – či už cudzincov alebo domácich. Treba povedať, že Orchester The Tap Tap má už dnes pomerne vysoký kredit  v českom hudobnom živote, uznávajú ho laici aj odborná verejnosť a vystupoval už veľakrát v zahraničí.

Účinkujúci:

Alexandra Bangová – predseda OZ Ambrelo, manažér

Maroš Bango – spev, člen OZ Ambrelo

Šimon Ornestpredseda OZ TAP, kapelník Orchestra handicapovaných umelcov

Orchester The Tap Tap – cca 25 osôb vrátane asistentov

Patrycja Malinowska – spev, Poľsko

Mário Jánoki – spev, klavír, Maďarsko

Koncert za zdravý rozum v Prahe mal síce trvanie cca 2,5 hod. a odznelo v ňom 26 piesní, ale vďaka svojej rôznorodosti, širokému spektru hlasov, tvárí a najmä hudobných nápadov ten čas uletel veľmi rýchlo a na konci sa dokonca diváci dočkali aj čerešničky na torte. Bol ňou krst nového CD Orchestra handicapovaných umelcov The Tap Tap pod názvom Moje volba.

Koncert za zdravý rozum v Bratislave

Koncert  za zdravý rozum v Bratislave sa uskutočnil 12.6.2013 na Hlavnom námestí v rovnakej zostave ako deň predtým v Prahe. Spolu odznelo 26 skladieb, trvanie koncertu bolo takmer 2 hodiny, napriek tomu však pozornosť stoviek stálych aj náhodných divákov nijako nepoľavovala. Koncert mal vynikajúcu umeleckú a organizačnú úroveň a privítali sme medzi sebou mnohých vzácnych hostí, zástupcov organizácií, mesta, sponzorov a iných. Celkový počet účinkujúcich bol pri oboch koncertoch cca 40 osôb, ak rátame aj asi 10 asistentov nevidiacich a handicapovaných umelcov, ktorí boli svojím zverencom poruke vo všetkých situáciách.

Hlavným organizátorom a poberateľom grantu bolo Ambrelo, o.z., ktoré zobralo na seba zodpovednosť za organizáciu koncertu v Bratislave.

Poľským partnerom bol Tyflologický inštitút Poľského zväzu nevidiacich, ktorý partnerským listom potvrdil záujem o spoluprácu v rámci projektu a vyhľadal vo svojich radoch veľmi nadanú speváčku Patrycju Malinowsku, študentku angličtiny, ktorá má za sebou už viac domácich aj medzinárodných vystúpeni.

Maďarským partnerom bola Maďarská federácia nevidiacich a slabozrakých, ktorá po dlhšom hľadaní ponúkla mladého klaviristu a speváka Mária Jánokiho, ktorý využil svoje muzikantské schopnosti a čiastočne sa sám pri speve doprevádzal. Predstavitelia obidvoch partnerských zväzov boli veľmi nápomocní a ústretoví, čo sa týka sprostredkovania informácii a pomohli svojím umelcom zahviezdiť aj v Česku a na Slovensku.

Koncert za zdravý rozun v Bruseli

Predvianočný Koncert za zdravý rozum v Bruseli bol súčasťou projektu OZ nevidiacich Ambrelo, cieľom ktorého bolo priblížiť širokej verejnosti život a prácu handicapovaných umelcov z krajín V4 a dokázať, že handicap nie je bariérou v sebarealizácii zrakovo postihnutých ľudí.

Dva veľmi úspešné koncerty už boli odohrané na popredných námestiach Prahy a Bratislavy a tretí sme chcelirealizovať v predvianočnom období, dňa 10.12.2013 v Bruseli v kostole Slovenskej katolíckej misie Sacré – Coeur na Rue le Corrège 19. 

Tretí koncert sa líšil od predchádzajúcich dvoch českým partnerom.

V Prahe a Bratislave bolo našim českým partnerom Občianske združenie TAP, ktoré združuje členov orchestra handicapovaných umelcov The Tap Tap. Pre Bruselský koncert sme zvolili ako českého partnera SONS – Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých  z Prahy, ktorý nám odporučil kvalitného speváka zo svojich radov. Ostatní partneri ostávali nezmenení.

Tvárou koncertu  bol člen OZ Ambrelo Maroš Bango, moderátorkou Alexandra Bangová a hosťami český nevidiaci spevák Radek Žalud, absolvent konzervatória, maďarský nevidiaci spevák a hudobník Mário Jánoki, taktiež študent konzervatória a poľská nevidiaca speváčka Patrycja Malinowska. O hudobný doprovod sa pre  našich spevákov postarala profesionálna klaviristka z Čiech Alena Karpjuková.

Celkový počet účastníkov koncertu vrátane asistentov bol 10 /štyria zo Slovenska a po dvaja z Maďarska, Čiech a Poľska/.

Obrovskou cťou pre všetkých zúčastnených na koncerte bola osobná prítomnosť vzácnych hostí: veľvyslanca SR v Bruseli J.E. Jána Kuderjavého a belgického princa Laurenta, brat následníka trónu.

Koncert sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Vyšehradského fondu a Bratislavského samosprávneho kraja.