V roku 2023 vstupujeme do 6. ročníka zaujímavého projektu, v ktorom manželia Bangovci na základe vlastného životného príbehu motivujú a inšpirujú ľudí, ktorí sa či už vlastným alebo aj nie vlastným pričinením ocitli na pomyselnom dne. Za 5 predchádzajúcich ročníkov sme s týmto programom navštívili 10 nápravnovýchovných zariadení, 3 psychiatrické nemocnice /Veľké Zálužie, Predná Hora, Pinelova nemocnica v Pezinku opakovane/, zariadenia pre ľudí bez domova v Kláštore pod Znievom, v Žakovciach a v Prešove /pod patronátom Gréckokatolíckej charity/, zariadenia pre seniorov /Pohoda Galanta, DS Pažítková v Bratislave, DS v Lamači/, Azylové domy pre týrané ženy Esther v Hlohovci a Jozefínum v Dolnej Krupej , zamestnancov spišskonovoveskej nemocnice tesne v postcovidovom období aj bývalých kolegov v Báhoni. V rokoch 2020 a 2021, keď situácia „vis major“ nedovoľovala konať kultúrne podujatia , sme sa rozhodli neochudobňovať nás aj našich divákov a poslucháčov o vzájomný kontakt, v tej dobe tak veľmi potrebný a preorientovali sme sa na online vysielanie cez internet. Poslúžila nám platforma Facebook a stránka Maroša Banga, ktorý mal v tom čase takmer 3000 sledovateľov. Vysielali sme pre rôzne cieľové skupiny a podľa toho sme prispôsobili aj repertoár – operety pre seniorov, krásne známe melódie pre osamelých, pre rómsku menšinu, pre zdravotne handicapovaných a podobne. V tomto trende chceme pokračovať čo najdlhšie, nakoľko pre našich klientov v ktoromkoľvek z týchto zariadení sa stretávame s tak úprimným prijatím a záujmom, ako málokde inde. Určite je to preto, lebo ak má človek problémy akéhokoľvek druhu, vždy radšej prijíma pomoc a radu od ľudí, ktorí si niečím podobným alebo rovnako nepríjemným už prešli.

Rok 2022

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018