Koncerty pre nádej

  • 10 ročníkov /2012-2021/, 60 koncertov na námestiach slovenských miest, kde tvárou koncertu bol Maroš Bango a hosťom handicapovaný spevák. V čase pandémie sme koncerty vysielali naživo a venovali sme ich nejakej aktuálnej téme.

Dostať druhú šancu

  • 5 ročníkov /2018-2022/, 40 koncertov v psychiatrických nemocniciach, väzniciach, azylových domoch.

Náruč plná piesní

  • 3 ročníky /2020, 2021, 2022/ – slávnostné koncerty s medzinárodnou účasťou handicapovaných spevákov, venované Medzinárodnému dňu nevidiacich

Slávnostné koncerty v Bratislave

  • Maroš a Saša Bangovci prostredníctvom OZ Ambrelo každoročne venujú jeden koncert sociálne slabším občanom a situujú ho do priestorov legendárneho V-klubu na Námestí SNP v Bratislave alebo do Domu kultúry Zrkadlový háj v Petržalke. Táto tradícia vznikla v roku 2013 v čase korony sme ju neprerušili, ale program sme vysielali naživo. Koncerty sú venované alebo Medzinárodnému dňu nevidiacich, ktorý si pripomíname každoročne 13. novembra, alebo je ich zámerom pohladiť dušu diváka v citlivom predvianočnom období.