Maroš /Marián/ Bango

Bratislava – Ružinov

DIČ: 1030613617

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava

IBAN: SK64 0900 0000 0006 3153 5490

BIC: GIBASKBX

Mail: marosbango@gmail.com

Tel. 0905 648 520, 02 432 929 11 – Alexandra Bangová, manažér